1.7.2013

Käänteinen luokkahuone

Käänteisen luokkahuoneen malli pähkinänkuoressa


 • Oppilaat valmistautuvat tunnille katsomalla videon, kuuntelemalla podcastin tai lukemalla artikkeleita.
 • Materiaaliin tutustumisen jälkeen oppilaat reflektoivat oppimaansa ja kehittelevät kysymyksiä itselle epäselvistä kohdista aiheeseen liittyen
 • Oppilaat jakavat kysymyksensä sosiaalisessa ympäristössä
 • Opettaja katsoo kysymykset läpi ja painottaa tunnilla aikaa näihin ongelmakohtiin ja tehtävien harjoittelemiseen ja soveltamiseen.
 • Tunneilla opettaja esittää kysymyksiä ja ongelmia joita oppilaat ratkaisevat yhdessä.
 • Opettajan tehtävänä on tarkkailla ja tukea ryhmiä ja yksilöitä tarpeen tullen.

Opettaja voi toki halutessaan varioida mallia tilanteen ja resurssien mukaan. Esim. pyytämällä oppilaita vain katsomaan tietyn videon ennen tuntia ja muuten pitäytymällä perinteisessä tavassa.

Khan-Academy: Videot oppimisen mullistajana


Salman Khan, mies ilmaisen kaikille avoimen online-oppimisympäristo Khan Academyn takana esittelee tässä videossa kuinka videoiden käyttö voi mullistaa opetuksen. Ideanahan on siis että Khan Academy sivusto tarjoaa tuhansia jatkuvasti lisääntyviä opetusvideoita matematiikasta, fysiikasta, kemiasta, biologiasta, taloustiedosta, tietotekniikasta, ja historiasta. Oppilas voi katsoa videoita kotonaan tai koulussa ja sitten testata osaamisensa siihen liittyvillä tehtävillä. Vastattuasi 10 tehtävää oikein pääset läpi. Opettajalle Khan Academy tarjoaa mahdollisuuden tarkkailla oppilaiden osaamista. Sivusto tarjoaa opettajalle tilastotietoa oppilaiden vahvuuksista ja ongelmakohdista sekä käytetystä ajasta, jolloin opettaja voi kohdentaa huomionsa oppilaisiin joilla on vaikeuksia. Khan Academyyn on lisätty myös peli-elementtejä kuten mitaleja ja energia-pisteitä, jotka tutkitusti tehostavat oppimista. Etuja Khanin mukaan:
 • Oppilas voi opiskella omaan tahtiin.
 • Ei paineita oppimiseen
 • Hidas oppilas voi uudelleen katsoa ja nopea oppilas voi pikakelata
 • Perusteet kunnolla kuntoon videoilla ja tehtävillä
 • Luokassa aikaa ihmiskontakteille ja vuorovaikutukselle.
 • Järjestelmässä ei rangaista epäonnistumisesta, kannustaa yrittämään.
 • Opettaja voi tarkkailla edistymistä paljon tarkemmin ja nopeammin
 • Hitaat kiihdyttää oppimistaan saatuaan perusteet haltuun
 • Opettajan aika voidaan käyttää oppilaiden tukemiseen, eikä luennoimiseen
Khanin toiveena on globaali maailmanlaajuinen  luokkahuoneympäristö netissä. Tällä hetkellä n. 6 miljoonaa oppilasta käyttää järjestelmää, mutta luku voisi hyvin olla 50 miljoonaa. Google ja Microsoft ovat tukeneet järjestelmää isoilla summilla. Videoihin voi kuka tahansa tehdä tekstityksiä ja dubbauksia. Suomeksikin on joitain videoita tekstitetty. Tässä esimerkki. subtracting-whole-numbers. Mene sivulle ja valitse videon vasemmasta alalaidasta finnish. Uskoisin ja toivoisin että näitä tulee lisää suomennettuna :)

Kokemuksia videoiden hyödyntämisestä opetuksessa

Suomessa on järjestetty useita pilottihankkeita joissa on kokeiltu verkkovideoiden hyödyntämistä mm. käänteisen luokkahuoneen mukaisen opetuksen järjestämisessä. (verkkovideot opetuksessa)
Juha Pietiläinen kokeili lyhyen matematiikan todennäköisyyslaskennan kurssilla käänteistä luokkahuonetta.
Lopetin opettajajohtoisen luennoinnin kokonaan ja käytin kaiken ajan oppilaiden ohjaamiseen ja auttamiseen pienryhmissä. Oppikirjan lisäksi kurssimateriaalina oli Opetus.tv:n videoita sekä Pekka Peuran laatima kurssikartta. Lopputuloksena oli  jonkinlainen hybridi omatahtisen pienryhmäopiskelun ja samatahtisen opiskelun välillä.”
"Oppilaat kokivat kokeilun kautta linjan myönteisenä, ja kurssipalautteessa kaikki olivat samaa mieltä, että haluaisivat, että matematiikan opetus olisi jatkossa järjestetty samalla tavalla. Kaikki kokivat työskentelytavan motivoivana ja itselleen sopivana. Kurssipalautteissa nousi toistuvasti esiin, että kurssilla oli kiireetön olo, eikä ollut jatkuvaa ahdistusta kotitehtävistä.”  PDF
Martinlaakson lukiossa ja Kilterin koulussa Vantaalla järjestettiin 2011 - 2012 kokeilu jolla haluttiin tueta oppilaiden omatahtista oppimista poistamalla aikataulutetun opetuksen asettamat rajat. Lukio-opetuksessa poistettiin myös kurssien näennäiset rajat ja matematiikkaa käsiteltiin yhtenä kokonaisuutena. Koska oppilaat opiskelivat itsekseen omaan tahtiin samassa tilassa järjestettiin opetus nettivideoilla joita opiskelijat voivat katsoa kotonaan tai koulussa omilla laitteillaan. Opettajat keskittyivät antamaan henkilökohtaista teoriaopetusta sitä tarvitseville oppilaille juuri niissä asioissa kuin he tarvitsevat. 
Oppilaat antoivat seuraavanlaista palautetta:
Tunnit tuntuvat paljon rennommilta ja oppiminen mukavammalta, matematiikastakin tuli vasta lukiossa kiinnostavaa. Vaikka se antaa vastuuta, se antaa myös mahdollisuuden edetä omassa tahdissa.”
Parasta matikanopiskelua IKINÄ! Sopii itselleni todella hyvin. Kunhan vain teette jatkossakin tällaista opetusta niin kaikki on hyvin (:”
Myös opettajien palaute kokeilusta oli positiivista ja he ovat päättäneet jatkaa menetelmän käyttöä. Opettajat kokevat voivansa huomioida oppilaansa ja kohdistavansa tukensa paremmin. Menetelmästä on ollut myös apua resurssipulaan koska erillistä oppikirjaa ei tarvita. Kun kurssi ei etene kankean aikataulun mukaisesti, eivät nopeimmat oppijat ehdi pitkästyä eivätkä hitaimmat jäädä jälkeen. Painopisteen siirtymistä ulkoa opettelusta asioiden sisäistämiseen on pidetty erityisen positiivisena kehityssuuntana vaikka vastustakin on kohdattu sekä oppilaiden että oppilaiden vanhempien suunnalta. (verkkovideot opetuksessa) Omasta kokemuksestani voin sanoa Khan-Academyn videoita laadukkaiksi ja selkeiksi :) Opiskelin matematiikan sivuainetta ja sain yhden opintopisteen tehtyäni lisätehtäviä Gram-Schmidt ortogonalisoimismenetelmästä, jonka opiskelin täysin Khan Academyn videoista. Ja ymmärsinkin havainnollistavien videoiden ansiosta varmasti paljon enemmän mitä olisin ymmärtänyt yliopiston materiaaleista samassa ajassa. Tosin olen luenteeltani muutenkin visuaalinen oppija.
Yläkoulun opettaja Shelley kertoo kokemuksistaan Käänteisen luokkahuoneen parissa.
 • Oppilaat alkoivat etsiä videoita ja resursseja itsenäisesti ja opettamaan toisiaan.
 • Opettajan rooli alkoi siirtymään enemmän oppimaan oppimisen tukijaksi.
 • Oppilaat oppivat kuinka itse opiskella ja etsiä materiaalia.
 • En anna kotiläksyjä koska niillä ei ole todettu pitkäaikaisia hyötyjä.
 • Haluan oppilaiden ottavan vastuun omasta oppimisestaan.
"When studenst own their learning, then deep authentic, transformative things happen in a classroom. It has nothing to do with videos, or homework, or the latest fad in education. It has everything to do with who owns the learning."
Tutkimuksia on vielä verrattain vähän ja esimerkiksi videoiden ja tekstien välistä laatueroa ja selkeyttä on vaikea vertailla keskenään. Videoita voisi myös selkeyttää kirjanmerkkien tyyppiset apukeinot joilla videoita voisi hyppiä suoraan kiinnostuksen kohteisiin. Parhaimpana indikaattorina verkkovideoiden hyödyistä opetuksessa voitaisiinkin tulosten sijaan pitää kokeiluihin osallistuneiden oppilaiden ja opettajien lähes universaalisti positiivista palautetta ja sitä ettei missään yhteydessä olla voitu osoittaa oppimistulosten heikentyneen.  (verkkovideot opetuksessa)
Kahdeksannen luokan matematiikan opettaja Katie kertoo kokemuksistaan Youtubessa. Perinteisessä opetuksessa opettaminen tapahtui vain osalle luokkaa. Nopeimmat kyllästyivät ja hitaimmat eivät pysyneet kärryillä. 90% ajasta oppimateriaalin läpikäymiseen ja 10% ajasta harjoitteluun. Käännettyään luokkahuoneensa hän käyttää 90% ajastaan tukien oppilaita ja 10% ajasta materiaalin läpikäymiseen ja hitaimmatkin oppilaat pysyvät kärryillä ja nopeimmat saavat tarpeeksi haastetta.

Yleistä kritiikkiä ja vastauksia käänteistä luokkahuonetta kohtaan

Twitteriin kirjattuja opettajien yleisimpiä kritiikin aiheita käänteistä luokkahuonetta kohtaan. 
K: Käänteinen luokkahuone tekee Opettajasta vähemmän tärkeän V:  Päinvastoin. Käänteinen luokkahuone nostaa opettajan merkityksen luennoijasta oppimisen edistäjäksi. Opettaja voi tarkkailla ja kohdentaa tukeaan oppimisympäristöjen kuten Khan Academyn tilastojen avulla.  K: Lapset ei halua istua kotona katsomassa tylsiä videoita. Luokassa ne sentään saa vuorovaikuttaa opettajan kanssa. V: Tarkoituksena on tarjota 5-10 minuutin videopätkiä ja mahdollisesti tarjota tapoja interaktiiviseen työskentelyyn esim. videoon lisättyjen linkkien tai kyselykaavakkeiden kautta. Mahdollisesti myös antaa oppilaiden tehdä omia opetusvideoitaan toisille. Videosta on mahdollista tehdä jännittävämpi kuin luennosta. K: Kaikilla lapsilla ei ole Internet-yhteyttä kotona. Eivät he voi katsoa kaikkia videoita. V: Koulut voi tarjota lainaan Ipodeja ja tabletteja Internet-yhteydellä ja antaa oppilaiden käyttää kirjastoa koulun jälkeen. Materiaalia voi tarjota myös DVD tai CD-levyillä. Oppilaita voi rohkaista myös katsomaan videoita yhdessä toistensa luona.
K: Miten varmistaa, että lapset katsovat videoita?
V: Ennen tuntia oppilaita voi laittaa miettimään kysymyksiä aiheesta ja reflektoimaan oppimaansa. Useimmiten kotitehtävät jää tekemättä tylsyyden vuoksi. Interaktiivisilla oppimistehtävillä, sosiaalisilla verkostoilla ja oman oppimisen tilastoilla ja tarkkailulla voidaan lisätä oppimisen kiinnostavuutta. Kotitehtävät voi jäädä tekemättä myös sen vuoksi ettei osaa ja ei saa tukea. Videot ja oppimisverkostot voivat olla tähän vastaus.
K: Ei opettajilla ole aikaa tai tietotaitoa tehdä ja jakaa videoita
V: Kaikkien opettajien ei tarvitse tehdä opetusvideoita. Internet on täynnä loistavia opettajia, jotka ovat valmiita jakamaan materiaaliansa kenen tahansa käytettäväksi. Osa opettajista voi miettiä pikemminkin loistavia aktivoivia kysymyksiä aiheeseen ja miettiä sitä mitä tehdään tunneilla oppilaiden aktivoimiseksi. Oppilaiden tietotaitoa kannattaa myös ehdottomasti hyödyntää ja antaa heidän etsiä mielestään parasta oppimateriaalia verkosta.

Mitä ottaa huomioon luokkahuoneen kääntämisessä?

 • Omien juttujen videoimiseen ja oppilaille jakamiseen menee aikaa 
 •  Käytä valmista materiaalia jos vain mahdollista
 •  Kaikki oppilaat eivät innostu käänteisestä luokkahuoneesta. Luentojen läpi voi vain torkkua halutessaan, kun tunneilla harjoitellaankin se voi olla osalle rankkaa.
 •  Sinun ei tarvitse kääntää jokaista tuntia. Valitse muutamia tunteja silloin tällöin.
 •  Suunnittele mitä teet tunneilla luennoimiselta vapautuneella ajalla! Pistä oppilaat miettimään tunneilla ja keksi haastavia aktiviteetteja.
Yhdysvalloissa käänteinen luokkahuone on paljon puhuttu aihe. Kehitysmaissa ilmainen malli voi tarjota suurta etua, pätevistä opettajista ollessa pulaa. Miten sitten Suomessa? En ole paljon kuullut puhuttavan käänteisestä luokkahuoneesta. Täällä kyllä arvostetaan opettajia niin korkealle, että mahdetaanko videoissa nähdä niin suuresti lisäarvoa?  Suomessa on kyllä jo esimerkiksi Edumol sivusto joka tarjoaa yläkoulun kemian sisältöjä videoina. Edu.fi tarjoaa eri aineisiin perusopetus-, lukio- ja ammattikoulutasolla oppisisältöjä verkossa. Oppiminen.yle.fi löytyy ilmaista oppimateriaalia voi esittää luokassa. Sivustolle on koottu aiemmin Opettaja.tv sivuilta löytyneitä materiaaleja. Nykyään on mahdollista myös suorittaa peruskoulu nettipohjaisena http://www.feeniks-koulu.fi/. Ajatuksena on että vanhemmilla tulisi olla vapaus valita lastensa koulunkäyntimuoto. Lisää aiheesta blogissani kunhan jututan Feeniks-koulun kehittelijää Marko Koskista :).
Täältä löytyy hyvin kuvitettuna käänteisestä luokkahuoneesta: mitä, miten, miksi?
http://www.knewton.com/flipped-classroom/ Opetuskulttuurin Murroksesta lyhyt video youtube
 • Muutamien vuosien päästä paras opetus netin välityksellä?
 • MOOC:it (avoimet massiiviset verkkokurssit) nostaa päätään! 
 • Kouluilla ei enää primääriasemaa tiedonjakajana. Youtube, Wikipedia, Khan-Academy, Facebook yms. sosiaaliset verkostot täynnä ilmaista, ajankohtaista ja kohdennettua tietoa.
 • 65% nykyisistä teineistä tulee olemaan ammateissa joita ei ole vielä keksitty. Opetammeko lapsiamme sellaiseen talouteen jota ei ole silloin kun he ovat aikuisia?
 • Keskiössä oppimisen taidot.
Aiheesta lisää jatkossa :) Elämme mielenkiintoisia aikoja oppimisessa ja opettamisessa.

2 kommenttia:

 1. Todella ajankohtainen aihe! Toit hyvin esille erilaisia näkökulmia käänteiseen luokkahuoneeseen. Tästä aiheesta kun saisi vielä yleistä keskustelua Suomen mediassa.

  VastaaPoista
 2. Kokeilemme viime vuonna pienten tokaluokkalaisten kanssa flippiä geometriajakson yhteydessä. Menetelmän avulla saimme rutkasti lisää aikaa havainnollistamiselle ja soveltaville tehtäville. Tulen varmasti käyttämään myös tulevaisuudessa. Toimii varmaan vielä paremmin isompien oppilaiden kanssa.

  VastaaPoista