Info

Alakoulun ja itsensä kehittämiseen painottuva blogi


Tämä sivusto on tarkoitettu olemaan resurssiaitta kaikille, jotka haluavat kehittää ja päivittää omaa luokanopettajuuttaan. Kokoan sivustolle jatkuvasti uutta tietoa jotka koen mielenkiintoiseksi ja julkaisun arvoiseksi. Tarkoituksena sivuston selkeys ja helposti navigoitavat ja ytimekkäät jutut. En tiedä lopullista totuutta tänne kokoamistani ideoista. Ajatuksenani on että ihminen ei osaa ajatella laatikon ulkopuolelta, ellei häntä altisteta myös aiempien käsitysten kanssa ristiriitaiselle tiedolle. Tällainen tieto voi mennä mukavuusalueemme ylitse, mutta siellä tapahtuu myös suurin kasvu. Ajatusmaailmassani ei ole olemassa oikeaa tai väärää tapaa tehdä asioita. On vain tehokkaampia ja tehottomampia tapoja täyttää omia ja toisten tarpeita. Voimme tietoisesti kehittää itseämme jatkuvasti.

Opiskelen teknologiapainotteiseksi luokanopettajaksi Oulussa. Olen kiinnostunut koulun kehittämisestä lapsilähtöisemmäksi ja lämpimämmäksi. Erityisesti lähellä sydäntäni ovat vuorovaikutustaitojen kehittäminen, teknologian hyödyntäminen opetuksessa, demokraattisempi koulu ja itseni kehittäminen kaikin puolin. Tämän hetkinen ajatukseni opettamisesta on että tärkeintä opettamisessa on oma olemus ja persoona, jota pyrin kehittämään. Muistan alakouluajoistani parhaiten opettajat persoonina joista otti mallia, en niinkään asiasisältöjä. Tämän vuoksi näen erityisen tärkeänä, että jos halutaan lapsista kasvavan onnellisia oman elämänsä herroja joilla on tulevaisuudessa kasvavan tärkeät vuorovaikutustaidot hallussa, on opettajan itse heijastettava näitä asioita. Haluan oppilaistani terveitä, kriittisiä ajattelijoita, rakastavia, avoinmielisiä, suvaitsevia, sosiaalisesti älykkäitä, kiinnostuneita, aktiivisia, unelmoivia, itseensä uskovia ja elämästä nauttivia. Täten pyrin kehittämään itseäni kyseisissä alueissa.

Tällä hetkellä olen ainoa blogin kirjoittaja, mutta jatkossa voi tulla lisää ja jos koet asian omaksesi voit ehdottaa asiaa.

Muita sivujani:
http://www.mycreativeedge.eu/profile/joni-aikio/
http://nvcopettajille.blogspot.fi

Toivottavasti saat paljon uusia ideoita sivuistoltani ja muista kommentoida :)